Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam(VAA) đã đến thăm Hàn Quốc và có buổi gặp gỡ Hội Kế toán Công chứng Hàn Quốc (KICPA)

  • Koo Jin Young
  • 11/11/2019
  • 1281

vaa-vister-korean

Từ ngày 25/10 ~ 30/10 Cơ quan trực thuộc Bộ Kinh tế tài chính Việt Nam – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã đến thăm Hàn Quốc, dưới sự tổ chức của công ty Hàn Quốc tại Việt Nam “ NC9 ( Đại diện Koo Jin Young của Công ty Kế toán máy tính AM ) đã đến thăm và gặp gỡ nhiều tổ chức và tập đoàn Hàn Quốc để hoàn thành một nghiên cứu tiền lệ về quản lý kế toán và chứng nhận kế toán máy tính của Hàn Quốc.

Bắt đầu với cuộc gặp gỡ với cơ quan Techno Park tại thành phố Jeju vào ngày 28/10. Vào ngày 29/10 Chúng tôi đã có buổi chào hỏi đầu tiên giữa 2 tổ chức đây là bước đầu tiên của sự hợp lực giữa 2 nước cùng với Chủ tịch Hiệp hội Kế toán công chứng Hàn Quốc – Choi Joong Kyung và các lãnh đạo của Hôi. Tiếp theo, vào ngày 30/10 đã có buổi gặp gỡ Hội Trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ và Kế toán Samil về việc tìm hiểu về thực hành kế toán và những nghiệp vụ thực tế của kế toán.

Chuyến đi lần này, là chuyến đi có ý nghĩa với Hội kế toán và kiếm toán Việt Nam ( Hội kế toán và kiểm toán việt là là hội chịu trách nhiệm phát triển về kế toán và kiểm toán tại Việt Nam ) bởi vì thông qua những tiền lệ và nghiệp vụ thực tế được chia sẻ từ các cơ quan mà hội đã viếng thăm sẽ có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc nghiên cứu và thiết lập chuẩn mực kế toán và kiểm toán việt nam.

Đã từng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Bộ Ngoại giao Việt Nam và là Chủ tịch hiện tại của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Ông Đặng Văn Thanh cùng với 5 thành viên thuộc Uỷ Ban chấp hành đã tiếp thu được kỹ thuật về chứng chỉ kế toán máy tính và quản lý kế toán của Hàn Quốc thông qua chuyến công tác lần này. Tại Việt Nam cũng vậy, khuếch trương và áp dụng giáo dục chứng chỉ kế toán máy tính , Hội cùng với Công ty NC9 ( Công ty kế toán máy tính AM) có kế hoạch thiết lập một hệ thống thi chứng chỉ với ít nhất 100.000 ứng viên tham gia kì thi mỗi năm trên toàn quốc.

Ngoài ra, bắt đầu với buổi gặp gỡ đầu tiên với các tổ chức Hàn Quốc bao gồm Hội Kế toán công chứng Hàn Quốc đã chia sẻ những tiền lệ nghiên cứu và nghiệp vụ thực tế và đang xem xét lời mời đến VAA tại Hà Nội, Việt Nam. Sau buổi gặp gỡ lần này, Hội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công ty chủ quản NC9 ( Công ty kế toán máy tính AM) đã tạo cơ hội cho Hội có một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này.