Phần mềm Kế toán AMNOTE đã đạt được chứng nhận GS cấp 1

  • Koo Jin Young
  • 12/11/2019
  • 2056

ENG-+-KR

(1) GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG CHỈ GS

Ngày 30/9/2019 , Hiệp hội Công Nghệ và Thông Tin Truyền Thông Hàn Quốc đã cấp chứng nhận GS ( Good Software) cấp 1 cho Phần mềm AMNOTE . Đây là một trong những chứng nhận phần mềm bảo mật cao nhất của Hàn Quốc.

(2) Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ PHẦN MỀM GS
(A) Ý NGHĨA

Hiệp hội Công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc (TTA) là cơ quan được thành lập năm 1988 để hỗ trợ thi lấy chứng nhận, phổ biến và ban hành tiêu chuẩn của Công nghệ thông tin truyền thông(ICT). Ngoài ra, để chủ động đáp ứng với môi trường thị trường ICT thay đổi nhanh chóng, Hội hợp tác với hơn 30 phòng thử nghiệm được quốc tế chứng nhận để cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận kiểm tra chất lượng cao bằng cách thiết lập tiêu chuẩn / quy cách công nghệ chứng nhận thi tiêu chuẩn mang tính quốc tế.

Đảm bảo độ tin cậy của phần mềm : Thông qua thủ tục chứng nhận tỉ mỉ của Cơ quan chứng nhận chất lượng SW do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định đảm bảo độ tin cậy cho khách hàng sử dụng phần mềm.

Cải thiện chất lượng của sản phẩm và giảm chi phí: Thông qua sự phản hồi của TTA trong các thủ tục chứng nhận cải thiện mang tính đổi mới chất lượng trong thời gian ngắn, chi phí và tiết kiệm thời gian.

 (B) KHÓ KHĂN NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ GS?

Để nhận được chứng nhận GS của Hiệp Hội Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc , Công ty chúng tôi đã tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ, thông qua nhiều quy trình kiểm tra chi tiết mỗi tính năng và tiêu chuẩn bảo mật của phần mềm AMNOTE.

TTA thông qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo tính bảo mật, tính hiệu quả, độ tin cậy  tính an toàn và nhiều khía cạnh khác của SW. Bên cạnh đó, nếu nhận được chứng nhận này thì phần mềm đảm bảo tính tin cậy có thể sử dụng được tại cơ sở công hoặc cơ quan  hành chính công cộng.

Phần mềm AMNote đã nhận được chứng nhận GS cấp 1 trong khoảng một tháng thông qua những giai đoạn sau:

► Thảo luận nội dung chi tiết về kết quả và quá trình kiểm tra phần mềm AMNote.

► Giới thiệu hệ thống GS để chứng nhận và kiểm tra của phần mềm AMNote.

► Cung cấp bảng hướng dẫn chi tiết về sản phẩm – Phần mềm AMNote.

► Cung cấp môi trường vận hành và đối tượng thi của phần mềm AMNote.

(3) TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ CẤP 1 GS

Dựa vào chuẩn mực quốc tế, chứng nhận được cấp phát thông qua tính năng liên quan như tính ứng dụng tương tác, tính di động, khả năng quản lý bảo trì,tính hữu dụng, tính hiệu quả, tính an toàn và tính năng của phần mềm ( Tiêu chuẩn đánh giá thông tin truyền thông, phần mềm khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ).

TTA đã cài đặt môi trường kiểm tra và đã tiến hành kiểm tra sau khi cài đặt phần mềm AMNote thông qua những quá trình chủ yếu sau:

► Phân tích và thiết kế sản phẩm

► Thông báo lỗi

► Phân tích ngược lại

✵ Kiểm tra chứng nhận : TTA yêu cầu kiểm tra đến Ủy ban chứng nhận chất lượng  – dựa vào kết  quả của ủy ban chứng nhận chất lượng và quyết định có được chứng nhận chất lượng không.

<Cấp kết quả xét nghiệm và giấy chứng nhận>

TTA phát hành kết quả kiểm tra và báo cáo kiểm tra theo kết quả của Ủy ban chứng nhận chất lượng, theo kết quả đó sẽ phát hành chứng nhận thương hiệu và giấy chứng nhận.

TTA sẽ thể hiện kết quả chứng nhận trên trang chủ của TTA.

(4) THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ ở Việt Nam: 87 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Người Việt: 082 999 7070 Ms Mai – (028) 6656 4400 – Mail: 030@amnote.com.vn

Người Hàn: 07 8888 1000 Ms Lee – manager@amnote.com