THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.2.4

 • Koo Jin Young
 • 756

AMnote xin thông báo đến toàn thể Khách hàng đang sử dụng phần mềm AMnote ver 21.2.4

Nội dung update phiên bản lần này như sau:

 • Menu A-A “Tải”: Tải file excel chứng từ xuất kho thêm cột Giá Trị
 • Menu B-A “Quản lý công ty”: Thêm tính năng lịch sử làm việc của các user
 • Menu B-D “Quản lý khách hàng”: Tìm kiếm thông tin công ty dựa trên Mã số thuế
 • Menu B-H “Số dư đầu kỳ được chuyển sang”: Thêm số dư đầu kỳ cho tài khoản yêu cầu tên khách hàng bằng file excel
 • Menu C-N “Sổ nhật ký bán hàng”: Thêm 2 cột tên hàng tiếng Anh + Tiếng Hàn
 • Menu C-O “Sổ nhật ký mua hàng”: Xuất excel chọn xuất theo chi tiết hay tổng hợp
 • Menu E-B “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ”: Thêm cột tiền ngoại tệ
 • Menu E-A “Tờ khai thuế VAT”: Hỗ trợ xuất file xml tờ khai thuế VAT
 • Menu L-B “Quản lý hóa đơn”: Hiển thị thông tin số hóa đơn chưa sử dụng
 • Menu L-B “Quản lý hóa đơn”: Tải excel hóa đơn xuất khẩu vào phần mềm
 • Menu L-D “Danh sách hóa đơn”: Hỗ trợ xuất file xml báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26
 • Menu L-D “Danh sách hóa đơn”: Xuất danh sách hóa đơn có thêm chi tiết theo từng hóa đơn
 • Hủy hóa đơn bị thay thế khi hủy hóa đơn thay thế
 • Thêm ngoại tệ Franc Thụy Sĩ – CHF
 • Shinhan Firm Banking: Cho phép user lập lệnh dùng được 2 token khác nhau
 • Xác nhận xử lý hóa đơn điện tử, có đính kèm theo biên bản

Thời gian Update: Vào lúc 5:00pm, ngày 08/07/2020
AMnote xin chân thành cảm ơn!