THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.2.6

  • Koo Jin Young
  • 896

Chúng tôi xin thông báo tới quý khách hàng nội dung và lịch trình cập nhật phiên bản mới của phần mềm AMNote 21.2.6
Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây

Nội dung :

  • Điều chỉnh hóa đơn: Điều chỉnh thông tin cho phép nhập nhiều dòng (kèm thông tin: số lượng, đơn giá, số tiền …)
  • Thêm hai loại hóa đơn mới: Phiếu xuất gửi hàng bán đại lý và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thời gian Update:  Vào lúc 05:00pm, ngày 20/08/2020
AMnote xin chân thành cảm ơn!