Hợp tác với Hội Kế Toán Kiểm Toán Việt Nam

  • Koo Jin Young
  • 28/12/2017
  • 1387

Ngày 27/12/2017 Chủ Tich Hội Ông Đặng Văn Thanh và 2 Phó Chủ Tich hội  Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam ( gọi tắt là VAA) cùng Đại diện của NC9 Ông Koo Jin Young đã có buổi gặp nhau. Mục đích của buổi gặp nhau này là hứa hẹn mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau mang tính chất lâu dài.  Tại cuộc họp  chúng tôi đã hứa hẹn về sau sẽ đến Hàn Quốc và viếng thăm các cơ quan của Hàn Quốc.  Cũng đã hứa rằng phát triển  Kế Toán và đưa vào sử dung chính thức chứng chỉ kế toán máy tính Việt Nam.