THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.4.4

 • Koo Jin Young
 • 410

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng nội dung và lịch trình cập nhật phiên bản mới của phần mềm AMnote 21.4.4

Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây

NỘI DUNG:

Thứ Ba, ngày 11/04/2023 AMnote xin thông báo đến toàn thể Khách hàng đang sử dụng phần mềm AMnote về nội dung update như sau:

PHẦN MỀM KẾ TOÁN AMNOTE

 • [F-C] Bảng tính khấu hao
  • Thêm cột Số tháng khấu hao còn lại theo ngày Tìm kiếm
  • Thêm lựa chọn xem nhóm theo Đối tượng tập hợp chi phí
 • [F-A] Đăng ký tài sản cố định
  • Thêm nút xuất excel chi tiết tài sản cố định
  • Thêm trường khấu hao cố định hàng tháng
 • Thêm mới menu [E-K] Ký số Báo cáo
 • [C-A] Chứng từ
  • In giấy báo nợ
  • In giấy báo có
  • Thêm chức năng khôi phục chứng từ đã xóa
  • Thêm chức năng Hủy liên kết chứng từ
 • Menu [C-I] Sổ tổng hợp công nợ: Thêm chức năng Thư xác nhận công nợ
 • Thêm loại ngoại tế AUD Đô la Úc
 • [C-C] Sổ tiền gửi ngân hàng: Hiển thị cột tỷ giá
 • Thêm menu Hỗ trợ ở góc trái màn hình

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 • Phiên bản hóa đơn điện tử mới theo quyết định 1510/QĐ-TCT
 • [L-B] Quản lý hóa đơn: bổ sung chiết khấu chi tiết
 • Thêm phân hệ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

CHỨNG TỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ

 • Thêm chức năng ký số Thư xác nhận công nợ ở Chứng từ điện tử

Thời gian cập nhật: Vào lúc 05:00 pm, ngày 11/04/2023

AMnote xin chân thành cảm ơn