THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.2.2

 • Koo Jin Young
 • 1010

AMnote xin thông báo đến toàn thể Khách hàng đang sử dụng phần mềm AMnote ver 21.2.2

Nội dung update phiên bản lần này như sau:

 • Thêm số hóa đơn, ngày hóa đơn vào mô tả lúc kết chuyển VAT kỳ sau ở menu E-B “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ”
 • Cần cập nhật thông tin USB Token để sử sụng ở menu B-A “Quản lý công ty”
 • Thêm loại chữ ký số VNPT HSM (không cần dùng USB Token)
 • Form Setting số lẻ trong Einvoice
 • Thông báo số lượng hóa đơn sử dụng
 • Ẩn ngày hóa đơn
 • Kiểm tra tháng tiếp nhận và tháng sử dụng trong tab TSCĐ/ Chi phí trả trước không được nhỏ hơn hoặc lớn hơn tháng của chứng từ
 • Menu B-A “Quản lý công ty” cho chọn số thập phân 7 chữ số
 • Thêm hiển thị cột Tỷ giá giao dịch menu C-A “Chứng từ”

Thời gian Update: Vào lúc 5:00pm, ngày 09/04/2020
AMnote xin chân thành cảm ơn!