Tổng quan | AMnote

Tổng quan

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ có hiệu lực từ ngày 15/02/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tiêu chí Doanh nghiệp siêu nhỏ
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ
Số lao động tham gia BHXH Bình quân năm không quá 10 người Bình quân năm không quá 10 người
Tổng doanh thu năm ≤ 3 tỷ đồng ≤ 10 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng ≤ 3 tỷ đồng

 

Nhằm hỗ trợ các Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các quy định của pháp luật và thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 132, Chúng tôi đã lập trình phần mềm kế toán phiên bản AMNOTE C132 để hỗ trợ công tác kế toán tại Doanh nghiệp siêu nhỏ.

Xem thêm