Phiên bản 20.0.6

  • Koo Jin Young
  • 1/1/2020
Chúng tôi thông báo tới khách hàng đang sử dụng AMNote về các cải tiến bảo mật ngày 23/10/2018 1. Thay đổi mật khẩu đăng nhập chương trình: Khi bạn đăng nhập vào AMNOTE, cứ mỗi 3 tháng một lần bạn sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu đăng nhập chương trình của bạn. Nếu bạn không muốn thay đổi mật khẩu của mình, bạn có thể sử dụng cùng một mật khẩu mà không thay đổi mật khẩu bằng cách nhấp vào nút 'Thay đổi sau'. Tuy nhiên, sau 6 tháng bạn phải thay đổi mật khẩu của mình trước khi bạn đăng nhập vào chương trình. 2. Thiết lập câu hỏi bảo mật cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến Shinhan : Để các giao dịch Ngân hàng được an toàn hơn, khách hàng sử dụng AMNOTE Firm Banking cần trả lời 'Câu hỏi Bảo mật' khi truy cập vào menu Firm banking. 3. Nhập CAPTCHA lúc đăng nhập AMNote: Khi bạn đăng nhập vào AMNOTE, bạn phải nhập mã công ty, ID và mật khẩu cùng với 4 chữ số của mã bảo mật xuất hiện dưới dạng hình ảnh. Nếu mã bảo mật là sai, bạn không thể đăng nhập. Ngoài ra trong phiên bản lần này cập nhật thêm các tính năng : - Cập nhật phương thức bình quân tức thời khi nhập, xuất hàng tồn kho - Thêm chức năng tạo chứng từ thủ công cho hóa đơn đã ký