Chủ tịch KOCHAM đến thăm AMNOTE

  • Koo Jin Young
  • 24/10/2023
  • 147

amnote-kocham-1

Vào ngày 6 tháng 10, Chủ tịch KOCHAM – Ông Choi Bun-do đã có buổi gặp mặt với Giám đốc điều hành của AMNOTE – Ông Koo Jinyoung tại trụ sở của AMNOTE – là thành viên của KOCHAM. Thông qua lần gặp gỡ này, Chủ tịch Choi Bun-do đã được nghe Giám đốc điều hành AMNOTE chia sẻ về lĩnh vực kinh doanh và tình hình quản lý của AMNOTE, Ông đã có thời gian chia sẻ, hiểu và đồng cảm với những khó khăn cũng như tầm nhìn kinh doanh của công ty AMNOTE. Ngoài ra, Ông Choi cũng yêu cầu AMNOTE cố gắng liên tục để đạt được mức độ phát triển và hiệu quả kinh doanh cao hơn, AMNOTE tự hào là thành viên của KOCHAM cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động của KOCHAM.

Kể từ tháng 2 năm nay, hằng tuần KOCHAM đều đến thăm các công ty thành viên, để trực tiếp lắng nghe tiếng nói của các công ty thành viên và những khó khăn mà các công ty thành viên phải trải qua. Thông tin về các chuyến thăm và thông tin công ty thành viên được cung cấp thông qua trang web KOCHAM và bản tin điện tử của KOCHAM nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các công ty thành viên và cùng chia sẻ thông tin kinh doanh cho nhau.