AMNOTE hân hạnh tham gia sự kiện “Đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA” ĐH Tôn Đức Thắng

  • Koo Jin Young
  • 04/02/2021
  • 1303

Ngày 27/01/2021, đại diện AMNOTE, Bà Nguyến Thị Tính , đã vinh dự tham gia sự kiện “Đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA” của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Đây là đợt đánh giá online lần thứ 196 của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) đối với 4 chương trình đào tạo bậc đại học của TDTU bao gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ sinh học, Toán ứng dụng và Kế toán.

Tham gia kiểm định chương trình theo chuẩn khu vực AUN-QA lần này, TDTU trân trọng sự trao đổi từ chuyên gia AMNOTE với chuyên gia đánh giá của tổ chức AUN-QA. Những trao đổi của chuyên gia doanh nghiệp AMNOTE sẽ giúp khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa TDTU và các doanh nghiệp thân hữu trong việc triển khai các hoạt động đào tạo gắn kết với yêu cầu doanh nghiệp; đồng thời tham gia góp ý cải tiến tốt hơn nữa cho hoạt động đào tạo của ngành kế toán.

Bế mạc sự kiện, TS. Nguyễn Trọng Đạo, Đại diện Trường TDTU đã gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia đánh giá AUN-QA, Hội đồng và Ban thư ký AUN-QA về sự nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, để thực hiện đánh giá từ xa 4 chương trình của TDTU. Các góp ý, đề xuất của đoàn đánh giá sẽ là cơ sở giúp Nhà trường, các khoa và các ngành nhìn nhận đúng các điểm mạnh, điểm tồn tại và xác định các hành động cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng.

Qua sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng sự hợp tác lâu dài và bền vững giữa AMNOTE và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Khẳng định sự tâm huyết của AMNOTE trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Kế Toán nói riêng và khối ngành Kinh Tế nói chung.

Một số hình ảnh đại diện AMNOTE với đại diện nhà trường:

TDT-school-10. TDT-school-17 TDT-school-12.