Dịch vụ cộng thêm | AMnote

Dịch vụ cộng thêm

imac-amnote-300x248-250x206
468992809-250x291

AMnote Việt Nam chúng tôi có kỹ năng chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán và quản trị như sau:

  • Dịch vụ thành lập công ty và quản lý văn phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Dịch vụ giải thể công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Dịch vụ kế toán và báo cáo tài chính hàng tháng
  • Dịch vụ quản lý quỹ tiền mặt
  • Dịch vụ tính lương và thuế thu nhập cá nhân
  • Dịch vụ tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, báo cáo tăng giảm lao động
  • Dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân có yếu tố nước ngoài
  • Dịch vụ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, khấu trừ thuế và báo cáo thuế đến cơ quan thuế
  • Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng