AMNOTE – Cho công ty kế toán | AMnote

AMNOTE – Cho công ty kế toán

Untitled-2
  • 1.Tất cả dữ liệu trên AMnote đều được lưu trữ bảo mật trên server -> không phải lo lắng dữ liệu sẽ bị mất. Tất cả dữ liệu có thể lấy lại được trong trường hợp bị cháy…
  • 2.AMnote là phần mềm trực tuyến -> Chỉ cần truy cập Internet, bạn có thể xem và kiểm tra sổ sách kế toán bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.
  • 3.AMnote là phần mềm kế toán viết theo chế độ Kế toán Việt Nam -> có thể sử dụng mà không có sự bất tiện nào nếu thay đổi nhân sự.
  • 4.Rủi ro các vấn đề xảy ra giảm -> Trước khi xảy ra các vấn đề, quản trị viên có thể kiểm tra sổ sách và giải quyết các vấn đề ấy ngay lập tức.
  • 5.Giá cả hợp lý theo số lượng khách hàng -> Giảm giá theo số lượng khách hàng
  • 6.Dễ dàng truy cập và kiểm tra dữ liệu của khách hàng -> có thể kiểm tra thông tin danh sách khách hàng sử dụng phần mềm, AMnote có chức năng “Xuất tệp dữ liệu”.
  • 7.Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên hỗ trợ phần mềm cho công ty bạn -> Nếu có bất kỳ khó chịu nào khi sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ngay lập tức giải pháp và phản hồi hướng cải tiến phần mềm.