THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.3.7

  • Koo Jin Young
  • 300

Chúng tôi xin thông báo tới Qúy khách hàng nội dung và lịch trình cập nhật phiên bản mới của phần mềm AMnote 21.3.7

Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây

NỘI DUNG:

Phần mềm hóa đơn điện tử AM-Einvoice

  • Thêm chức năng [Xuất hóa đơn theo danh sách khách hàng]
  • Thêm chức năng [Sao chép hóa đơn]
  • Thêm menu [Danh sách hóa đơn mua vào]
  • Thêm menu [Doanh thu theo đợt phát hành hóa đơn]
  • Thêm menu [Thống kê bán hàng/mua hàng theo trạng thái]

  • Thêm menu [Thống kê bán hàng/mua hàng theo thời điểm]
  • Thêm trường nhập “Fax” khi lập hóa đơn điện tử

Phần mềm kế toán AMnote:

  • Thêm chức năng tạo “Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

Thời gian cập nhật: Vào lúc 05:00pm, ngày 03/12/2021

AMnote xin chân thành cảm ơn