AMNOTE ver 21.2.8 프로그램 업데이트 공지

  • Koo Jin Young
  • 129

Chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách Hàng nội dung và lịch trình cập nhật phiên bản mới của phần mềm AMnote 21.2.8
Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây
Nội dung:
– Menu L-C “Danh sách hóa đơn”: Theo dõi lịch sử mail chi tiết theo từng địa chỉ mail.

Do đây là tính năng cần thiết cho việc sử dụng hóa đơn điện tử nên AMnote thông báo update gấp đến Quý Khách hàng.

Thời gian Update: Vào lúc 05:00pm, ngày 25/08/2020

AMnote xin chân thành cảm ơn!