AMNOTE-BSG ONE Vietnam MOU đã ký

  • Koo Jin Young
  • 31/03/2020
  • 410

AMNOTE-BSG ONE đã ký MOU tại trụ sở của AMNOTE tại TP HCM, Việt Nam (Từ thứ ba bên trái) CEO của AMNOTE, Koo Jin-Young & CEO của BSG ONE, Kim Tae-ryong & Giám đốc BSG ONE tại Việt Nam , Kwon Young-Keun.

BSG ONE, một công ty tư vấn chuyên về SAP ERP, sẽ hợp tác với công ty hóa đơn điện tử AMNOTE Vietnam để mở cửa thị trường địa phương tại Việt Nam.

BSG ONE (CEO Kim Tae-ryong) và công ty hóa đơn điện tử Việt Nam AMNOTE (CEO Koo Jin-young) đã thông báo vào ngày 19 rằng họ đã ký một Biên bản ghi nhớ tại trụ sở của AMNOTE tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cả hai công ty quyết định cung cấp cho SAP ERP hóa đơn điện tử của AMNOTE khi thành lập BSG ONE tại Việt Nam.

AMNOTE là công ty Hàn Quốc duy nhất giành được sự chấp thuận chính thức của chính phủ Việt Nam trong số năm công ty hóa đơn điện tử. Khoảng 1.300 khách hàng Việt Nam địa phương đang sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử AMNOTE “AM-eInvoice.” Đặc biệt, 15 phần trăm các công ty Hàn Quốc, bao gồm các công ty niêm yết tại Việt Nam, sử dụng các giải pháp AMNOTE và dịch vụ tư vấn kế toán.

BSG ONE cung cấp giải pháp ERP “Dịch vụ thành lập và vận hành SAP Business One” dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  SAP Business One phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là giải pháp tích hợp các quy trình kinh doanh như tài chính, △ bán hàng, relationships mối quan hệ khách hàng, hàng tồn kho và hoạt động. BSG ONE hiện đang điều hành tập đoàn địa phương “BSG ONE Vietnam” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là công ty Hàn Quốc duy nhất đã thành lập chi nhánh ERP tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11 năm nay. Theo đó, các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam nên chuẩn bị cho điểm này khi họ giới thiệu hệ thống ERP.

“BSG ONE Vietnam là công ty tư vấn SAP duy nhất mà Tư vấn Hàn Quốc và Việt Nam cung cấp các giải pháp SAP dựa trên kế toán Việt Nam”, chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn SAP chất lượng cao cho khách hàng Hàn Quốc và khách hàng địa phương Kov Young-geun, chủ tịch của BSG ONE Việt Nam cho biết, hãy tham gia tại SAP.