소식

MOU signing ceremony between NC9 Vietnam and Dalat University

MOU signing ceremony between NC9 Vietnam and Dalat University

작성일: 06/02/2018 조회수: 35

Sáng 2/2, Công ty NC9 Việt Nam thuộc Tập đoàn AMGroup đã có chương trình ký kết với Trường Đại học Đà Lạt về việc hỗ trợ phần mềm cho sinh viên và cán bộ chuyên trách khoa công nghệ thông tin của trường, nhằm hỗ trợ và trang bị những phần mềm mang tính […]